Warszawa, dnia 15.10.2018

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju serię leku Flexbumin 200g/l (Albuminum humanum), roztwór do infuzji, 1 worek po 50 ml, podmiot odpowiedzialny: Shire Polska Sp. z o.o.Wycofana seria - LB038091, data ważności: 09.2019