Warszawa, dnia 29.01.2018

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju serie dwie serie leku Fayton (Acidum zoledronicum), 4 mg/ 5 ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 fiolka 5 mln, podmiot odpowiedzialny: Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.

Wycofane serie:

- PQ0776, data ważności: 04.2020
- PP1440, data ważności: 08.2019