Warszawa, dnia 07.12.2017

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju serię produktu leczniczego Fayton (Acidum Zoledronicum), 4 mg/5 ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 fiolka 5 ml, podmiot odpowiedzialny: Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.Wycofana seria: PP0727, data ważności: 04.2019.