Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zainwestuje fundusze unijne w budowę nowego systemu kogeneracyjnego, tj. wytwarzającego w skojarzeniu energię cieplną, elektryczną oraz chłód na potrzeby szpitala. Dzięki tej inwestycji szpital rocznie zaoszczędzi 130 ty. zł. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt otrzyma ponad 1,7 mln zł dofinansowania z RPO WM 2014-2020.

Dzięki środkom unijnym w warszawskim szpitalu dziecięcym na Niekłańskiej powstanie nowy system kogeneracyjny. Instalacja będzie wytwarzać w skojarzeniu energię cieplną, elektryczną oraz chłód na potrzeby placówki. Dodatkowo w ramach projektu przeprowadzony zostanie remont i dostosowanie pomieszczeń pod budowę systemu kogeneracyjnego. W tym m.in. przebudowana zostanie istniejąca infrastruktura techniczna, tj. przewody i urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, elektryczne, gazowe, telekomunikacyjne i włókien światłowodowych. Środki z UE pomogą w zakupie i montażu sprzętu oraz wyposażenia. Układ będzie zasilany w paliwo gazowe i zsynchronizowany z siecią zakładu energetycznego.

>>>ZOBACZ TEŻ: Czy jesteś gotowy na e-recepty?

Zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji zwiększy efektywność energetyczną budynków szpitala, a co za tym idzie obniży koszty zakupu energii elektrycznej i cieplnej. Realizacja inwestycji przyczyni się także do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i pyłów do atmosfery.


Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego