Do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia MZ, określający nowy katalog priorytetowych dziedzin medycyny.

Różnicą w stosunku do dotychczas obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 września 2018 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny (Dz. U. poz. 1738) jest uznanie za dziedzinę priorytetową także chirurgii dziecięcej, chorób zakaźnych i medycyny paliatywnej, natomiast dziedziną priorytetową przestaje być ortodoncja.

Resort zdrowia argumentuje, że ustalenie nowych dziedzin priorytetowych podyktowane jest zmieniającą się sytuacją demograficzno-epidemiologiczną kraju.

Nowy wykaz priorytetowych dziedzin medycyny:

1) anestezjologia i intensywna terapia;
2) chirurgia dziecięca;
3) chirurgia ogólna;
4) chirurgia onkologiczna;
5) choroby wewnętrzne;
6) choroby zakaźne;
7) geriatria;
8) hematologia;
9) kardiologia dziecięca;
10) medycyna paliatywna;
11) medycyna ratunkowa;
12) medycyna rodzinna;
13) neonatologia;
14) neurologia dziecięca;
15) onkologia i hematologia dziecięca;
16) onkologia kliniczna;
17) patomorfologia;
18) pediatria;
19) psychiatria;
20) psychiatria dzieci i młodzieży;
21) radioterapia onkologiczna;
22) stomatologia dziecięca.

Zobacz: Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny