Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia ogłosił wyniki preselekcji świadczeniodawców, którzy będą realizować opiekę koordynowaną w podstawowej opiece zdrowotnej w ramach pilotażu POZ PLUS.

W preselekcji wzięło udział 620 świadczeniodawców, którzy zgłosili 874 miejsca udzielania świadczeń. Łączna liczba osób objętych opieką w ramach zgłoszonych miejsc udzielania świadczeń wyniosła 5 659 694. 161 zgłoszonych miejsc udzielania świadczeń nie spełniło warunków preselekcji. 713 zgłoszonych miejsc udzielania świadczeń spełniło warunki preselekcji.

Świadczeniodawcy, którzy spełnili warunki preselekcji, zostaną zaproszeni na spotkanie informacyjno-szkoleniowe organizowane przez Centralę NFZ. Udział w preselekcji nie stanowił naboru do realizacji pilotażu POZ PLUS. Nabór świadczeniodawców do zawarcia umów na realizację pilotażu POZ PLUS zostanie przeprowadzony w terminie i na zasadach wskazanych przez Prezesa NFZ.


Więcej: nfz.gov.pl