Ministerstwo Zdrowia realizuje Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020, którego celem jest zmniejszenie umieralności z powodu chorób serca i naczyń w Polsce poprzez zapewnienie dostępu do najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych w zakresie ich diagnostyki oraz leczenia. W ramach programu realizowane są między innymi zadania dotyczące wyposażenia (doposażenia) podmiotów leczniczych w niezbędny sprzęt i aparaturę medyczną, co przekłada się na poprawę jakości specjalistycznej diagnostyki oraz terapii chorób układu sercowo-naczyniowego.

W roku 2020 w ramach prowadzonych postępowań konkursowych można uzyskać dofinansowania zakupu aparatu USG z funkcją echokardiografii (termin składania ofert do 4 czerwca br.) oraz aparatu RTG z ramieniem C (termin składania wniosków do 12 czerwca).

Na realizację ww. zadań Minister Zdrowia zabezpieczył środki publiczne w łącznej kwocie ponad 12 mln zł – maksymalna kwota środków, o których przyznanie może ubiegać się oferent wynosi – w przypadku zakupu aparatu USG: 250 tys. zł, natomiast w przypadku aparatu RTG z ramieniem C: 750 tys. zł. Aby wziąć udział w postępowaniu wystarczy założyć konto w Systemie Składania Wniosków Ministerstwa Zdrowia, dostępnym pod adresem konkursy.mz.gov.pl, pobrać i uzupełnić dokumentację ofertową, a następnie złożyć wniosek.

.... ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Jedną z ważniejszych zmian, wprowadzonych w ogłoszonych tym roku postępowaniach konkursowych w ramach programu POLKARD w stosunku do ogłoszeń z lat ubiegłych jest fakt, iż w roku 2020 nie jest wymagane zapewnienie przez oferenta minimalnego wkładu własnego w koszcie zakupu sprzętu.

Szczegółowe informacje – wraz z instrukcją dotyczącą sposobu złożenia oferty – znajdują się na stronach poświęconych poszczególnym postępowaniom konkursowym: aparaty USG i aparaty RTG z ramieniem C.


Źródło: Ministerstwo Zdrowia