Warszawa, dnia 22.06.2018

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju wszystkie serie leku Etamsylate Injection 250 mg/ 2ml, ampułki 2ml, podmiot odpowiedzialny: Genetek Lifesciences Pvt. Ltd., importer: Parafarmacja Sp. z o.o.