Kardiolog prof. Jacek Dubiel otrzymał tytuł profesora honorowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. „Przyjaciel chorych, wspaniały lekarz i nauczyciel” – mówił w laudacji prof. Tomasz Grodzicki, podczas uroczystości w Collegium Novum UJ.

Jak uzasadnił rektor UJ prof. Wojciech Nowak, prof. Jacek Dubiel otrzymał tytuł profesora honorowego w szczególności za: wybitne osiągnięcia naukowe i dydaktyczne; zasługi we wprowadzaniu nowoczesnej kardiologii interwencyjnej w Polsce, w tym "Małopolskiego programu leczenia zawału serca", który stał się wzorcem do organizacji opieki przed i wewnątrzszpitalnej nad pacjentem z zawałem serca nie tylko w Polsce, ale również w Europie i Stanach Zjednoczonych; niezwykły talent dydaktyczny i mistrzostwo w łączeniu ogromu wiedzy medycznej z historią medycyny, filozofią i sztuką.

"To najwyższe odznaczenie, jakie może uzyskać absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (…). Uniwersytet od zawsze kierował się zasadą +plus ratio quam vis+, która oznacza, że rozum i mądrość są siłą. Nie wszyscy tę myśl rozumieją (...)" – powiedział prof. Jacek Dubiel. W jego ocenie w ciągu ostatnich 50 lat Polakom udało się wynieść kardiologię, jako jedyny obszar polskiej medycy, na prawdziwie europejski poziom.

Rektor UJ przyznał podczas swojego wystąpienia, że tytuł profesora honorowego uczelnia przyznaje niezwykle rzadko. Jak dotąd wyróżnienie to otrzymało 17 osób (m. in. Andrzej Zoll i Franciszek Ziejka), prof. Jacek Dubiel jest 18. osobą z tym wyróżnieniem.

>>>ZOBACZ TEŻ: Prof. Czauderna: niekomercyjne badania kliniczne szansą dla pacjentów na dostęp do najnowszych technologii

"Przyjaciel chorych, wspaniały lekarz i nauczyciel, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego" – mówił w laudacji prof. Tomasz Grodzicki, prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum. Ocenił też, że "profesor Jacek Dubiel jest symbolem tego miasta nieomalże jak +zaczarowana dorożka i zaczarowany dorożkarz+ z wiersza Gałczyńskiego". Przypomniał również biografię uhonorowanego.

Jacek Dubiel jest absolwentem Akademii Medycznej Mikołaja Kopernika w Krakowie. W 1971 r. obronił pracę doktorską na temat "Wartość wybranych parametrów hemodynamicznych w niewydolności krążenia", a stopień doktora habilitowanego uzyskał w wieku 40 lat na podstawie rozprawy "Hemodynamika krążenia wieńcowego a stan czynnościowy serca". Tytuł profesora otrzymał w 1992 r. Od 1967 r. profesor był związany z II Kliniką Kardiologii Akademii Medycznej (obecnie: Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego), a w 1989 r. objął stanowisko kierownika tej katedry – funkcję tę pełnił przez 23 lata.

>>>ZOBACZ TEŻ: Prof. Filipiak: Nobel z medycyny za odkrycie, które ma duże wartości aplikacyjne

Uczony przez wiele lat był konsultantem wojewódzkim w zakresie kardiologii. „Osiągnięcia profesora Jacka Dubiela w zakresie działalności naukowej i dydaktycznej sprawiły, że jest on uznawany za jeden z największych autorytetów w dziedzinie chorób wewnętrznych i kardiologii w Polsce i na świecie” – podkreślił prof. Grodzicki.

Był promotorem w 28 przewodach doktorskich, 8 przewodach habilitacyjnych, a 7 spośród jego wychowanków uzyskało tytuł profesora.

Działalność profesora została doceniona m.in. nagrodami państwowymi, Polskiej Akademii Nauk i Miasta Krakowa.

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl | Beata Kołodziej