Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu będzie prowadzić Dziecięcą Opiekę Koordynowaną. Szpital podpisał w tej sprawie umowę z NFZ.

- Koordynowaną opieką mogą być objęte dzieci do lat 3, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenia, albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu. Są nią również objęte noworodki urodzone przedwcześnie przed ukończeniem 33. tygodnia ciąży z bardzo małą masą urodzeniową. Narodowy Fundusz Zdrowia nie przewiduje limitów dotyczących ilości dzieci, które mogą skorzystać z koordynowanej opieki w ramach DOK, zatem będziemy mogli nią objąć wszystkie zakwalifikowane do programu dzieci. – powiedział Edward Puchała Dyrektor Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.

Program będzie realizowany w poradni neonatologicznej opolskiego szpitala.

- Poradnia Neonatologiczna specjalizuje się w opiece medycznej nad dziećmi przedwcześnie urodzonymi, które po zakończeniu hospitalizacji kierowane są do naszej poradni. Część z nich będzie z niej korzystała na dotychczasowych zasadach, dla części - po zakwalifikowaniu do programu - zakres specjalistycznej opieki może być rozszerzony o dodatkowe konsultacje, badania, których – z powodu stanu zdrowia - mogą wymagać niektóre maluszki. Kwalifikacja dzieci, które mogą skorzystać z pakietu świadczeń realizowanych w ramach Dziecięcej Opieki Koordynowanej oraz zakres i zasady muszą być zgodne z wytycznymi ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Dla każdego dziecka zakwalifikowanego do programu lekarz prowadzący - neonatolog lub pediatra - współpracujący ze specjalistycznym zespołem ( w dziedzinie neurologii dziecięcej, rehabilitacji medycznej, okulistyki, kardiologii dziecięcej, otorynolaryngologii dziecięcej, audiologii, ortopedii, endokrynologii, chirurgii dziecięcej, neurochirurgii oraz psychologa, logopedy, dietetyka, doradcy laktacyjnego) zaplanuje indywidualny plan leczenia, opieki i rehabilitacji. Opieka może być sprawowana do 3. roku życia dziecka, przy czym po upływie każdego roku lekarz prowadzący w porozumieniu ze specjalistycznym zespołem podejmie decyzję o jej kontynuacji, bądź zakończeniu. Kompleksowa opieka nad dzieckiem, w pełni dostosowana do konkretnego schorzenia, ma na celu całkowite wyeliminowanie zaburzeń i jego dalszy normalny rozwój lub zapobieganie utrwaleniu się niepełnosprawności i dalszy, względnie prawidłowy rozwój z koniecznością tylko niewielkiej pomocy terapeutycznej – wyjaśniła lek. Małgorzata Gawor, kierownik Poradni Neonatologicznej.


Źródło: Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu