Warszawa, dnia 08.12.2017

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju serię produktu leczniczego Erythromycinum Intravenosum TZF (Erythromycinum), 300 mg, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, podmiot odpowiedzialny: Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" S.A.Wycofana seria: 1010216, data ważności: 02.2019.