Warszawa, dnia 10.08.2018

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju kilka serii produktu leczniczego ENEMA, podmiot odpowiedzialny: Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o.o.