Warszawa, dnia 10.04.2020

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju serię leku Ebetrexat (Methotrexatum), 20 mg/ml , roztwór do wstrzykiwań w ampułko - strzykawce

numer serii: JK5608, data ważności: 07.2020

podmiot odpowiedzialny: Ebewe Pharma Ges.m.b.H Nfg. KG z siedzibą w Austrii.