Warszawa, dnia 25.06.2020

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju serię leku Dicortineff, (2 500 j.m. + 25 j.m. + 1 mg)/ml , krople do oczu i uszu, zawiesina,

numer serii: O1Ul0319, data ważności: 31.03.2021,

przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego: Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.

Pobierz komunikat jako PDF