Warszawa, dnia 05.04.2018

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju serię leku Desinobon (Acidum zoledronicum), 4mg/5ml w postaci koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji. Podmiotem odpowiedzialnym jest Alvogen IPCo S.a.r.l.Wycofana seria - PQ0629 z datą ważności: 31.03.2020