Warszawa, dnia 31.01.2018

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju serię dwie serie leku Desinobon (Acidum zoledronicum), 4mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, podmiot odpowiedzialny: Alvogen IPCo S.a.r.l.

Wycofane serie:

- PP0213, data ważności: 31.01.2019
- PP0935, data ważności: 30.06.2019