Warszawa, dnia 28.11.2017

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju dwóch serii produktu leczniczego Cyclaid (Ciclosporinum) 50 mg i 100 mg, kapsułki miękkie, 50 kapsułek, podmiot odpowiedzialny: Apotex Europe B.V.

Wycofane serie:

- Cyclaid 100 mg, kapsułki miękkie, 50 kapsułek
numer serii: 910233, data ważności: 11.2019

- Cyclaid 50 mg, kapsułki miękkie, 50 kapsułek
numer serii: 910233, data ważności: 11.2019