Warszawa, dnia 08.05.2020

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju serię leku Cisatracurium Noridem, 2 mg/ml,roztwór do wstrzykiwań/do infuzji

numer serii: 1803845, data ważności: 06.2020

podmiot odpowiedzialny: Noridem Enterprises Limited, z siedzibą na Cyprze.