Warszawa, dnia 10.09.2021

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju serię produktu leczniczego:

Ciprofloxacin Kabi 400 mg/200 ml roztwór do infuzji (Ciprofloxacinum), 400 mg/200 ml, roztwór do infuzji, 20 butelek 200 ml

numer serii: 15QFD570 termin ważności: 05.2024

podmiot odpowiedzialny: Fresenius Kabi Deutschland GmbH, D-61346 Bad Homburg v.d.H., Niemcy, przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, KRS: 0000022182.