Warszawa, dnia 07.07.2021

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju serię produktu leczniczego:

Champix (Vareniclini tartras), 0,5 mg/1 mg, tabletki powlekane, opak. 11 x 0,5 mg + 14 x 1 mg

numer serii: 00019978, data ważności: 31.12.2021

podmiot odpowiedzialny:Pfizer Europe MA EEIG, Boulevard de la Plaine 17, 1050 Bruxelles, Belgia

Pobierz komunikat jako PDF