Warszawa, dnia 16.09.2019

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju serie produktu leczniczego bicaVera z 1,5% glukozą i wapniem 1,25 mmol/l, roztwór do dializy otrzewnowej,

numer serii: A2LF261, data ważności: 05.2021

podmiot odpowiedzialny: Fresenius Medical Care Deutschland GmbH.