Warszawa, dnia 15.03.2019

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju serie leków BENODIL, zawiesina do nebulizacji. podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmceutyczne POLPHARMA S.A. z siedzibą w Stargardzie Gdańskim.

BENODIL, 0,125 mg/ml,

numer serii: 1030818, data ważności: 03.2021

BENODIL, 0,25 mg/ml,

numer serii: 054618, data ważności: 06.2021

numer serii: 054718, data ważności: 06.2021

numer serii: 054818, data ważności: 06.2021