Warszawa, dnia 21.12.2018

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju serię leku BENODIL (Budesonidum), zawiesina do nebulizacji, 0,25 mg/ml,

seria: 054917, data ważności: 07.2019

podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.