Warszawa, dnia 07.08.2019

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju serie produktu leczniczego

BDS N (Budesonidum), zawiesina do nebulizacji, 0,25 mg/ml, 20 ampułek po 2 ml:

numer serii: 052418, data ważności: 31.03.2021
numer serii: 052518, data ważności: 31.03.2021
numer serii: 052718, data ważności: 31.03.2021
numer serii: 052818, data ważności: 31.03.2021

BDS N (Budesonidum), zawiesina do nebulizacji, 0,5 mg/ml, 20 ampułek po 2 ml:

numer serii: 061018, data ważności: 31.03.2021

podmiot odpowiedzialny: Apotex Europe B.V. Holandia.