Warszawa, dnia 07.02.2019

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju

BDS N 0,25 mg/ml:

- 054217, data ważności: 06.2019
- 053117, data ważności: 06.2020
- 053217, data ważności: 06.2020
- 052118, data ważności: 03.2021

BDS N 0,50 mg/ml:

- 063217, data ważności: 06.2019

podmiot odpowiedzialny: Apotex Europe B.V. Holandia.