Warszawa, dnia 20.08.2019

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju serie produktu leczniczego BDS N (Budesonidum), zawiesina do nebulizacji, 0,25 mg/ml, 20 ampułek po 2 ml:

numer serii: 052018, data ważności: 28.02.2021
numer serii: 052218, data ważności: 31.03.2021

podmiot odpowiedzialny: Apotex Europe B.V. Holandia.