Warszawa, dnia 21.12.2018

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju:

serię leku BDS N (Budesonidum), zawiesina do nebulizacji, 0,125 mg/ml, seria: 1031217, data ważności: 06.2019

serię leku BDS N (Budesonidum), zawiesina do nebulizacji, 0,25 mg/ml, seria: 054117, data ważności: 06.2019

podmiot odpowiedzialny: Apotex Europe B.V.Holandia.