Warszawa, dnia 01.02.2019

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju

trzy serie leku Apo-Lozart (Losartanum kalicum), 50 mg, tabletki powlekane,

seria: 3135640, data ważności: 03.2020

seria: 3136717, data ważności: 05.2020

seria: 3431709, data ważności: 08.2021

trzy serie leku Apo- Lozart (Losartanum kalicum), 100 mg, tabletki powlekane,

seria: 3136719, data ważnosci: 03.2020

seria: 3297153, data ważnosci: 08.2020

seria: 3431711, data ważności: 05.2021

podmiot odpowiedzialny: Apotex Europe B.V. , z siedzibą w Holandii.