Warszawa, dnia 15.06.2018

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju serię leku Alka-Prim (Acidum acetylsalicylicum), tabletki musujące 330 mg, 10 tabletek, podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.


Wycofana seria - 20317, data ważności: 31.03.2019