Warszawa, dnia 14.12.2017

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju serię produktu leczniczego Alka-Prim (Acidum acetylsalicylicum), tabletki musujące 330 mg, 10 tabletek, podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.Wycofana seria - 10317, data ważności: 31.03.2019.