Warszawa, dnia 13.03.2020

Decyzja GIF o wstrzymaniu w obrotu na terenie całego kraju wszystkich serii leku Ulipristal Alvogen (Ulipristali acetas) tabletki, 5 mg, podmiot odpowiedzialny: Alvogen Pharma Trading Europe EOOD, Bułgaria.

GIF