Warszawa, dnia 13.03.2020

Decyzja GIF o wstrzymaniu w obrotu na terenie całego kraju wszystkich serii leku Ulimyo (Ulipristali acetas) tabletki, 5 mg, podmiot odpowiedzialny: Aristo Pharma GmbH, Niemcy.