Warszawa, dnia 04.07.2019

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju dwie serie leku Budixon Neb (Budesonidum), zawiesina do nebulizacji, 0,125 mg/ml, podmiot odpowiedzialny: Adamed Pharma S.A. z siedzibą w Pieńkowie.


Wycofane serie:

- 1030118, data ważności: 01.2020

- 1030218, data ważności: 01.2020