W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu wykonane zostały pierwsze w Polsce operacje z wykorzystaniem echolasera. Operacje guzów tarczycy, prostaty oraz wątroby zostały przeprowadzone przez mieszane polsko – włoskie zespoły.

Operacje odbyły się w trakcie konferencji naukowo-szkoleniowej „Zastosowanie mikroinwazyjnej terapii cienkoigłowej z użyciem Echolasera do operacji guzów tkanek miękkich m. in. tarczycy, prostaty, wątroby”, która miała miejsce w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu.

Jak informuje Szpital, zastosowanie technologii Echolasera umożliwia przeprowadzanie mikroinwazyjnych zabiegów termoterapii z użyciem ultradźwięków. Jest to technika mikroinwazyjna, która do destrukcji tkanek nowotworowych wykorzystuje bardzo cienkie igły o średnicy 0,8mm. Igły (<0,8 mm) są bardzo dobrze tolerowane przez pacjentów. Ich zastosowanie wpływa na ograniczenie ryzyka powikłań i efektów ubocznych, a także ryzyka krwawienia i infekcji, zapewniając krótki czas powrotu do zdrowia oraz wyjątkową estetykę zabiegu, bez konieczności stosowania znieczulenia. Echolaser jest wykorzystywany w leczeniu złośliwych i łagodnych guzów, w tym także takich, które do tej pory były uznawane za nieoperacyjne.

To technologia jest bardzo obiecująca. Zastosowanie Echolasera w leczeniu złośliwych i niezłośliwych guzów tkanek miękkich i węzłów chłonnych niesie wiele korzyści zarówno dla pacjenta, jak i dla lekarzy. Technologia ta pozwala na szybkie, nieinwazyjne usuwanie nawet takich guzów, które do tej pory były, z różnych powodów poza zasięgiem operatora. Dodatkowo, dzięki temu, że zabieg wykonywany jest przy użyciu igieł cieńszych niż 1 mm większość operacji może być przeprowadzana bez znieczulenia, nawet miejscowego. Możliwe jest także przeprowadzanie operacji oszczędzających tam, gdzie do tej pory nie było to możliwe. Dzięki temu, że operacje odbywają się bez znieczulenia, nie wymagają przecinania powłok oraz umożliwiają oszczędzanie operowanych organów, nie są praktycznie wcale obciążające dla pacjentów, pozwalają też na błyskawiczną rekonwalescencję i szybkie opuszczenie szpitala.

Echolaser jest urządzeniem zarejestrowanym w Unii Europejskiej wykorzystywanym przez szpitale z całej Europy. Obecnie czynione są starania o dopuszczenie urządzenia do leczenia guzów, głównie nowotworowych w Stanach.

Technologia Echolasera została opracowana przez włoską firmę Elesta. Jest to pierwszy, unikatowy, zintegrowany system łączący technologię laserową z Ultradźwiękami. Zastosowanie Echolasera umożliwia diagnostykę i mikroinwazyjne leczenie łagodnych i złośliwych zmian tkanek miękkich. Echolaser wykorzystuje światło laserowe transmitowane poprzez skórę za pomocą wyjątkowo cienkich włókien światłowodowych (0,3 mm) zintegrowanych z systemem USG.

Obecnie w Polsce technologia ta nie jest zarejestrowana przez Agencję Oceny Technologii Medycznych. Konferencja, która odbyła się we Wrocławiu, a w szczególności zabiegi, które zaprezentowały możliwości urządzenia to pierwszy krok do umożliwienia polskim pacjentom korzystania z zabiegów z wykorzystaniem Echolasera w Polsce.

Źródło: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu