Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko podpisała umowy o dofinansowanie na zakup 5 nowych karetek pogotowia z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, SPZZOZ w Nowej Dębie, SPZOZ w Kolbuszowej oraz SPZZOZ Powiatowym Szpitale Specjalistycznym w Stalowej Woli. Nowe ambulanse trafią do Boguchwały, Kolbuszowej, Nowej Dębie, Stalowej Woli i Niska. Poza karetkami do województwa podkarpackiego trafi również nowy akcelerator z dofinansowaniem z Ministerstwa Zdrowia na 7 mln zł.

W ramach „Programu wymiany ambulansów” zostanie rozdysponowanych 200 nowoczesnych karetek. Ich zakup pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów oraz przyczyni się do poprawy warunków pracy zespołów ratownictwa medycznego.

„Zakup nowoczesnych karetek pogotowia ratunkowego jest niezbędny do udzielania natychmiastowej pomocy. Zagwarantowanie bezpieczeństwa i szybkiej reakcji zespołu ratownictwa medycznego w wielu przypadkach może uratować ludzkie życie, dlatego Ministerstwo Zdrowia dokłada wszelkich starań, by w znacznym stopniu odświeżyć flotę karetek” – mówiła Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia. Budżet programu w 2019 roku wyniesie prawie 80 mln zł.

„Program wymiany ambulansów” stanowi kolejny etap reformy systemu ratownictwa medycznego, którego pierwsza faza zakończyła się 1 kwietnia 2019 r. uruchomieniem Państwowego Ratownictwa Medycznego. W zeszłym roku Ministerstwo Zdrowia zrealizowało akcję „Wspieramy SOR-y”, w ramach której przekazano do 100 oddziałów ratunkowych w całym kraju nowy sprzęt niezbędny do ratowania życia.

Z obecnie realizowanego programu skorzystają mieszkańcy wszystkich województw – nowoczesne ambulanse trafią do stacji ratownictwa medycznego w całej Polsce. Kwota dofinansowania to 400 tys. zł na karetkę, co pozwoli na zakup nowoczesnych pojazdów przystosowanych do funkcjonowania w systemie ratownictwa medycznego. Budżet programu w 2019 roku wyniesie prawie 80 mln zł.

Polskim pacjentom do tej pory służyły nawet kilkunastoletnie karetki. Co trzeci ambulans w Polsce ma 6 lat lub więcej. Po zakończeniu wymiany w ramach programu, średni wiek pojazdu funkcjonującego w systemie spadnie o 30 miesięcy.

Poza przekazaniem funduszy na zakup nowoczesnego ambulansu wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko podpisała umowę ze Szpitalem Specjalistycznym w Brzozowie na zakup nowego akceleratora w ramach realizacja zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych pn. „Doposażenie zakładów radioterapii”. Ministerstwo Zdrowia na ten przeznaczyło 7 mln zł.


Źródło: Ministerstwo Zdrowia