Bezpłatne badania, leczenie i profilaktyka dentystyczna dzieci i młodzieży od piątku będą się odbywały w mobilnym gabinecie stomatologicznym. Dentobus ma docierać do mniejszych miejscowości województwa podlaskiego, które maja utrudniony dostęp do punktu dentystycznego.

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski przekazał we wtorek mobilny gabinet stomatologiczny świadczeniodawcom, którzy będą realizowali usługi zdrowotne opłacane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jak przypomniał, Sejm na wniosek rządu przyjął w 2017 roku ustawę dotyczącą poprawy dostępności i jakości usług zdrowotnych. Obejmowała ona m.in. dofinansowanie kupna sprzętu na potrzeby służby zdrowia.

„280 mln zł z budżetu państwa miało wzmocnić polską opiekę zdrowotną poprzez zakupy inwestycyjne. Jedną z takich form było zakupienie w każdym województwie dentobusów i wyposażenie szkolnych gabinetów profilaktyki zdrowotnej. 1,5 mln zł dotacji trafiło do 104 jednostek samorządu terytorialnego. Prawie 300 gabinetów w naszym województwie wyposażono za środki zagwarantowane w ustawie” – powiedział wojewoda podlaski przekazując klucze do samochodu świadczeniodawcy, który wygrał konkurs podlaskiego NFZ.

Mobilny gabinet dentystyczny jest wyposażony jak gabinet zabiegowy. Ma m.in. specjalistyczny, sterowany elektronicznie fotel dentystyczny, lampę polimeryzacyjną LED, skaler, piaskarkę, zestaw punktowego RTG i niezbędne narzędzia stomatologiczne.

Dentobus, wraz z wyposażeniem, jest własnością Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Specjalistyczny samochód kosztował ponad 1,2 mln zł, a dodatkowe wyposażenie prawie 300 tys. Został kupiony z funduszy Ministerstwa Zdrowia.

Pierwszą miejscowość, do której 8 czerwca dotrze podlaski dentobus, to Dobrzyniewo Duże.


Źródło: Podlaski Urząd Wojewódzki