Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak poinformował, że podjął decyzję o rozdziale środków na zakup 16-stu nowoczesnych karetek pogotowia dla stacji i jednostek służby zdrowia na Dolnym Śląsku. Pieniądze (ponad 7,5 mln zł) przeznaczone na realizację zadań muszą być wydatkowane do końca 2016 roku.

Wykaz placówek i liczba karetek, których zakup będzie możliwy dzięki dotacji z budżetu Wojewody Dolnośląskiego:

 • Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu – 2 karetki
 • Pogotowie Ratunkowe w Legnicy – 2 karetki
 • Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze – 2 karetki
 • SP ZOZ Kłodzki – 2 karetki
 • Pogotowie Ratunkowe w Wałbrzychu – 2 karetki
 • SP ZOZ Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy – 1 karetka
 • Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu – 1 karetka
 • Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy – 1 karetka
 • Wielospecjalistyczny Szpital –SP ZOZ w Zgorzelcu – 1 karetka
 • NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie – 1 karetka
 • SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich – 1 karetka

We wrześniu wojewoda wystąpił do Ministra Finansów o przekwalifikowanie ponad 7,5 mln zł, które zostały w budżecie województwa. Po uzyskaniu wymaganej zgody można było rozdzielić dotacje na wszystkie publiczne placówki, które funkcjonują w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego na Dolnym Śląsku. Przy rozdziale liczby ambulansów wzięto pod uwagę zakres obszarów operacyjnych dla poszczególnych jednostek.


Źródło: Dolnośląski Urząd Wojewódzki