300 ochotników może wziąć udział w badaniu wieku biologicznego, które prowadzą naukowcy m.in. Uniwersytetu Łódzkiego. Analiza DNA wskaże ryzyko przedwczesnego starzenia się, w tym pojawienia się wczesnego łysienia i zmarszczek albo perspektywę późnego starzenia się. Zgłoszenia przyjmowane są do końca września.

Dr hab. Aneta Sitek zbada wpływ czynników wewnętrznych, czyli genetycznych, oraz zewnętrznych - wynikających z czynników środowiskowych, głównie stylu życia - na epigenom człowieka. Analizie podda mechanizm epigenetyczny, jakim jest metylacja DNA. Mechanizm ten umożliwia różnicowanie się komórek i pełnienie przez nie odpowiednich funkcji w tkankach.

Badania określą, jak zmiany metylacji ludzkiego genomu wpływają na tzw. zdrowe starzenie się organizmu. Wskażą przyczyny przedwczesnego starzenia się i rozwoju wielu chorób. Naukowcy zidentyfikują markery, które w przyszłości mogą zostać wykorzystane w celach klinicznych do konstruowania narzędzi pomocnych w medycynie.

Dr hab. Anna Sitek ma również nadzieję na identyfikację markerów metylacyjnych takich czynników jak: palenie papierosów, rodzaj stosowanej diety czy poziom aktywności fizycznej. Umożliwiłoby to wnioskowanie na temat stylu życia na podstawie badań epigenomu.

Do udziału w badaniach zostanie przyjętych 300 osób, które ukończyły 30 lat. Zespół łódzkich badaczy zamierza przebadać 300 osób.

.... ZOBACZ RÓWNIEŻ:

W części laboratoryjnej pobierana będzie krew i wymaz z błony śluzowej policzka. Osoby prowadzące badania wykonają uczestnikom zdjęcie oraz trójwymiarowy skan twarzy, ocenią poziom pigmentacji skóry, zważą, zmierzą, dokonają analizy składu ciała. Konieczne będzie też wypełnienie kwestionariusza.

Uczestnicy otrzymają bezpłatne oznaczenie hormonu TSH. Jest to jedno z podstawowych badań, które pozwala ocenić funkcjonowanie tarczycy. Przekazana im zostanie ocena składu ciała, czyli zawartość mięśni, tłuszczu i wody w ogólnej masie ciała, oraz informacje na temat epigenetycznego wieku biologicznego.

Projekt „Epigenom” finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest realizowany przez Katedrę Antropologii Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z Małopolskim Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie i CLKP w Warszawie. Na terenie Łodzi projekt realizowany jest we współpracy z Poradnią MelissaMed, gdzie prowadzone są badania. Zgłoszenia na badania przyjmowane są do końca września pod numerami tel: 42 636 69 45 oraz 505 905 200.


Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl