Sześć klinik, które złożyło oferty w konkursie, będzie realizować miejski program refundacji zabiegów in vitro w Warszawie.

W czwartek, 12 października, komisja konkursowa ogłosiła wyniki w postępowaniu na wybór realizatorów programu zdrowotnego dotyczącego operacji sztucznego zapłodnienia metodą in vitro w Warszawie. Program będą realizować: Centrum Bocian, FeritMedica Centrum Płodności, Invicta, Invimed-T, Przychodnia Lekarska „nOvum” oraz Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Do konkursu mogły zgłosić się kliniki z Warszawy, które mają pozwolenie ministra zdrowia na prowadzenie ośrodka medycznie wspomaganej prokreacji, mają odpowiednią kadrę i aparaturę medyczną oraz co najmniej pięcioletnie doświadczenie w stosowaniu metody in vitro.

Zgodnie z założeniami programu, może w nim ma wziąć udział 2,5 tysiąca kobiet w wieku od 25 do 40 lat, zarówno mężatek jak i żyjących w związkach nieformalnych. Maksymalna kwota dofinansowania to 5 tys. zł.


Źródło: Urząd m.st. Warszawy