Nowy minister zdrowia Łukasz Szumowski na piątek zaprosił lekarzy rezydentów na rozmowy.

"Drodzy Rezydenci, dialog i spotkanie z Wami są dla mnie bardzo ważne. Proszę o kilka dni cierpliwości" – napisał Łukasz Szumowski na Twitterze kilka dni po tym, jak objął stanowisko ministra zdrowia.

Do Porozumienia Rezydentów OZZL wpłynęło już oficjalne zaproszenie na rozmowy, z którego lekarze skorzystają. Spotkanie odbędzie się w piątek w godzinach popołudniowych.

Lekarze domagają się m.in. zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia do 6,8 proc. PKB w 2021 r. oraz wzrostu wynagrodzeń pracowników medycznych. Na początku listopada Porozumienie Rezydentów we współpracy z OZZL oraz Naczelną Izbą Lekarską zwróciło się do lekarzy w całej Polsce z prośbą o rozpoczęcie przestrzegania prawa pracy, czyli normy maksymalnego czasu pracy w wysokości 48h tygodniowo. Odbyło się ponad 50 spotkań w szpitalach w całym kraju, gdzie rozmawiano o wypowiadaniu klauzuli opt-out, która od 10 lat zezwala na pracę ponad limit czasowy określony w kodeksie pracy.

Według danych resortu zdrowia dotychczas klauzulę opt-out wypowiedziało 3872 lekarzy.