13-14 kwietnia 2018r. Warszawa

Wykładowcami Zjazdu będą najwybitniejsze polskie autorytety w dziedzinie bólów głowy. Oprócz sesji naukowo-szkoleniowych, omawiających różne aspekty problemu bólów głowy, organizatorzy planują sesję przypadków oraz sesję z prezentacją prac własnych zgłoszonych przez uczestników.

Z uwagi na interdyscyplinarny charakter tematyki Zjazdu organizatorzy zapraszają do udziału nie tylko lekarzy neurologów, ale również innych specjalistów, m.in. stomatologów, chirurgów szczękowych, otolaryngologów, okulistów, lekarzy rodzinnych.

Szczegóły: skolamed.pl