Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Wojskowy Instytut Medyczny utworzą Wydział Medyczny. Nowy ośrodek kształcenia edukować ma cywili, którzy zostaną przygotowani m.in. do profesjonalnego reagowania na współczesne zagrożenia bezpieczeństwa związane z terroryzmem czy konfliktami o charakterze hybrydowym.

Za przygotowanie zawodowe odpowiadać będą specjaliści z WIM, natomiast wykładowcy reprezentujący UKSW zadbają o wykształcenie w studentach właściwej postawy etycznej niezbędnej do pracy z osobami potrzebującymi pomocy medycznej.

- Współpraca UKSW i WIM pozwoli na stworzenie nowoczesnego ośrodka dydaktyczno-badawczego w obszarze nauk medycznych. Przedstawiciele WIM zaangażowani w projekt otrzymają dostęp do naszych nowoczesnych laboratoriów chemicznych i biologicznych, co jest ważne dla prowadzenia badań podstawowych. Uniwersytet skorzysta zaś z wieloletniego doświadczenia WIM w zakresie praktycznego wykorzystania i wdrażania wyników badań naukowych. Przy konstruowaniu programu dydaktycznego będziemy dążyć do zwiększenia liczby godzin z zakresu nauk humanistycznych w procesie kształcenia – wyjaśnia ks. prof. Stanisław Dziekoński, rektor UKSW.

- Kształcąc kadry medyczne chcemy wykorzystać doświadczenia, jakie personel WIM wyniósł ze służby w Polskich Kontyngentach Wojskowych oraz z niesienia pomocy rannym żołnierzom oraz naszym rodakom będącym ofiarami zamachów terrorystycznych. Wielu z nich leczyliśmy w szpitalu na Szaserów. Oferta, którą stworzymy wspólnie z UKSW nie będzie powieleniem zadań Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu w Łodzi, kształcącego lekarzy wojskowych. Chcemy jednak, aby nasi absolwenci potrafili profesjonalnie odpowiedzieć na zagrożenia jakie niosą m.in. z terroryzm czy konflikty o charakterze hybrydowym. W ten sposób pragniemy zwiększać poczucie bezpieczeństwa Polaków – dodaje gen. dyw. prof. dr. hab. n. med. Grzegorz Gielerak, dyrektor WIM.

Otwarcie Wydziału Medycznego przy UKSW planowane jest w ciągu 2 lat.


Źródło: Wojskowy Instytut Medyczny