UJ CM – jako jedyna uczelnia spoza USA – został zaproszony do współpracy w ramach realizowanego przez Cleveland Clinic projektu „Global Health Education”. Studenci UJ CM będą mieli możliwość uczestniczenia w wideokonferencjach, a także w zajęciach ze swoimi amerykańskimi kolegami. Na początku roku współpracę z tym jednym z najlepszych amerykańskich szpitali rozpoczęła I Katedra Chirurgii UJ CM.

W lutym br. krakowska uczelnia informowała o pierwszym szkoleniu w ramach zainicjowanego przez Cleveland Clinic projektu Innovations in Surgery, do którego – jako jedyna polska placówka – włączona została I Katedra Chirurgii Ogólnej UJ CM.

W ramach poszerzania współpracy, w ostatnich dniach uczelnia została wybrana – jako jedyna spoza USA – do wspólnego prowadzenia zajęć dla studentów medycyny. Dzięki uczestnictwu w projekcie „Global Health Education” studenci UJ CM będą mieli możliwość brania udziału w wideokonferencjach, podczas których będą prezentować kolegom z Cleveland Clinic ciekawe i rzadkie dla populacji amerykańskiej przypadki, a także bezpośrednio uczestniczyć w zajęciach dla studentów amerykańskich. Wspólna dyskusja prowadzona według standardów amerykańskich przyczyni się nie tylko do pogłębienia wiedzy i wymiany doświadczeń, ale do nawiązania bezpośrednich kontaktów między studentami z obu krajów.

Współpraca UJ CM z Cleveland Clinic – szpitalem, który od lat stanowi światową elitę innowacyjności i wysokiej jakości świadczonych usług – w znacznej mierze przyczynia się do rozwoju nowoczesnej, opartej o najlepsze światowe standardy dydaktyki. Inicjatorem i koordynatorem wspólnych działań jest dr hab. Tomasz Rogula, prof. UJ, wieloletni pracownik i profesor Cleveland Clinic, a także Case Western Reserve University w Cleveland.


Źródło: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum