Dzieci w UE mogą stać się wkrótce beneficjentami dofinansowanego programu, którego zadaniem będzie dystrybucja mleka, owoców i warzyw w szkołach oraz uczenie zasad zdrowego odżywiania się.

Spożycie owoców, warzyw i mleka stale spada na terenie Unii Europejskiej. Ponad 20 milionów dzieci w UE ma nadwagę, a nastolatki jedzą średnio tylko od 30% do 50% zalecanej dziennej ilości owoców i warzyw.

Nowy projekt przepisów, uzgodniony już wstępnie z ministrami UE i przyjęty podczas głosowania w Parlamencie Europejskim, połączy rozdzielone, do tej pory, fundusze przeznaczone na mleko i owoce, a ich roczny budżet wzrośnie o €20 mln i wyniesie €250 mln.

- Zdrowa zbilansowana dieta jest podstawą dobrego zdrowia, niestety w UE spada spożycie owoców, warzyw oraz mleka. Dlatego wzmocnienie programu dystrybucji owoców i mleka w szkołach, poprzez zwiększenie jego budżetu oraz położenie nacisku na edukację żywieniową w ramach programu, jest dla nas niezwykle ważne - powiedział Marc Tarabella, odpowiedzialny za przygotowanie sprawozdania i negocjacje.

Państwa członkowskie, które przystąpią do tego dobrowolnego programu pomocy, zobowiążą się do promowania zdrowszych nawyków żywieniowych, lokalnej żywności, ekologicznego rolnictwa oraz walki z marnotrawstwem jedzenia.

Nieoficjalnie uzgodnione rozporządzenie, które zostało przyjęte przez Parlament 584 głosami za, przy 94 głosach przeciw i 32 wstrzymujących się od głosu, musi zostać teraz oficjalnie przyjęte przez Radę. Nowe przepisy powinny zacząć obowiązywać od 1 sierpnia 2017 roku.


Źródło: Parlament Europejski