Funkcjonariusze CBA, na polecenie Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, w styczniu 2022r. dokonali zatrzymania 6 osób, w związku ze śledztwem dotyczącym zakłócania przetargów na sprzęt medyczny dla placówek medycznych na terenie kraju. Wśród zatrzymanych jest przedstawiciel firmy będącej dostawcą sprzętu medycznego oraz przedstawiciele jednostek służby zdrowia.

Po przewiezieniu do jednostki prokuratury zatrzymani usłyszeli zarzuty. Prokurator zarzucił im utrudnianie przetargów publicznych, poświadczanie nieprawdy w dokumentach, składanie fałszywego oświadczenia.

W toku śledztwa ustalono, że jeden z podejrzanych - przedstawiciel firmy będącej dostawcą sprzętu medycznego dla szpitali, posiadając szerokie znajomości wśród osób zajmujących się kwestią przetargów w placówkach medycznych na terenie kraju, wraz z innymi podejrzanymi w sposób bezprawny wpływał na przebieg przetargów publicznych, organizowanych przez te jednostki w celu zakupu urządzeń medycznych - w tym defibrylatorów i innych. Czynił to w sposób prowadzący do wyboru w toku przetargów oferty przygotowanej przez reprezentowaną przez niego firmę. Jeszcze przed ogłoszeniem przetargów otrzymywał od podejrzanych informację o ich planowaniu, po czym uzgadniał z nimi Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia w taki sposób, by warunki te spełniał w największym stopniu sprzęt firmy, którą reprezentował.

Łączna wartość szkody spowodowanej działaniami podejrzanych wynosi prawie 5 i pół miliona złotych.

Wobec jednego z podejrzanych prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia z wnioskiem o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

W stosunku do pozostałych podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci poręczenia majątkowego, dozoru policji oraz zakazu wykonywania czynności związanych z przetargami publicznymi.


Źródło: Prokuratura Regionalna we Wrocławiu