Student biotechnologii molekularnej na Uniwersytecie Rzeszowskim (UR) Jakub Kapłan weźmie udział w programie badawczym dot. chorób autoimmunologicznych w Oklahoma Medical Research Foundation w USA. Polak odbędzie tam około roczny staż, który rozpocznie się w lipcu br.

Placówka w Oklahomie zajmuje się m.in. poszukiwaniem bardziej skutecznych metod leczenia chorób człowieka.

Jakub Kapłan jest studentem II roku biotechnologii molekularnej na Uniwersytecie Rzeszowskim. W rozmowie z PAP powiedział, że do udziału w stażu w ośrodku w Oklahomie zakwalifikowało się zaledwie osiem osób z Polski.

Według niego wpływ na wybór jego kandydatury do udziału w tym programie badawczym miał zapewne niemały, jak na studenta, dorobek naukowy; Kapłan jest współautorem trzech prestiżowych publikacji naukowych oraz jednego zgłoszenia patentowego.

Ponadto w czasie studiów odbył dwa staże zagraniczne: na Uniwersytecie w Lund (Malmo) i w CABIMER- Andalusian Center for Molecular Biology and Regenerative Medicine, a także staże krajowe w: Zakładzie Genetyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, w Zakładzie Neurobiologii Naprawczej w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologii Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie.

W czasie stażu w Oklahomie student z Rzeszowa weźmie udział w programie badawczym na temat chorób autoimmunologicznych. Jak wyjawił, szczegóły stażu nie zostały jeszcze sprecyzowane, ale prawdopodobnie będzie mógł wykorzystać wyniki badań w swojej pracy magisterskiej na UR.

Czas trwania stażu to 11 lub 12 miesięcy. W tym czasie ośrodek zapewni mu stypendium w wysokości co najmniej 25 tys. USD na koszty utrzymania, pełne ubezpieczenie medyczne oraz zwróci mu koszty podróży. Pomoże także w uzyskaniu wizy na pobyt w USA.

Kapłan został laureatem The Visiting Research Graduate Traineeship Program (VRGTP) Oklahoma Medical Research Foundation.

Program ten oferuje trwające 11-12-miesięcy staże badawcze dla wybitnych, wykwalifikowanych studentów pierwszego lub drugiego roku studiów magisterskich, posiadających rekomendacje z polskich instytucji naukowych.

Rzecznik Uniwersytetu Rzeszowskiego Maciej Ulita poinformował, że program ten jest wspierany przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta.

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta umożliwia studentom nauk biologicznych takich jak: biologia, biochemia, biotechnologia, farmacja, itp. odbywanie staży naukowych w kilku placówkach naukowych USA. Są to: University of Virginia, University of Chicago, University of Texas Southwestern Medical Center i Oklahoma Medical Research Foundation.


Źródło: naukawpolsce.pap.pl