Do konsultacji publicznych przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Projekt rozporządzenie wprowadza standard teleporady (świadczenie opieki zdrowotnej udzielne na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności) w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ), co ma służyć zapewnieniu odpowiednich warunków realizacji teleporady, gwarantując ten sam standard realizacji świadczeń opieki zdrowotnej przez świadczeniodawców POZ, przy zachowaniu bezpieczeństwa informacji medycznych przekazywanych drogą elektroniczną.

.... ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Standard teleporady w ramach POZ ma zapewnić realizację teleporady z uwzględnieniem takich elementów jak:

  1. udostępnienie i opracowanie przez świadczeniodawcę w miejscu wykonywania świadczeń oraz na swojej stronie internetowej informacji o zasadach udzielania teleporad;
  2. potwierdzenie tożsamości świadczeniobiorcy;
  3. zapewnienie poufności teleporady;
  4. poinformowanie świadczeniobiorcy o sposobie realizacji e-recepty, e-skierowania, orzeczeniu o czasowej niezdolności do pracy, w przypadku ich wystawienia oraz o możliwości założenia przez świadczeniobiorcę Internetowego Konta Pacjenta, w przypadku gdy świadczeniobiorca nie posiada takiego konta, w celu ułatwienia dostępu do informacji przekazanych w ramach teleporady.

ZOBACZ PROJEKT

Chcesz być na bieżąco z cyfryzacją ochrony zdrowia w Polsce? Obserwuj stronę Gabinet drWidget na Facebooku: www.facebook.com/Gabinet.drWidget