We wtorek (10 sierpnia) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego z inicjatywy marszałka Władysława Ortyla odbyło się spotkanie poświęcone pakietowi onkologicznemu i roli koordynatora opieki onkologicznej w systemie opieki zdrowotnej. Celem spotkania było przypomnienie o rosnących potrzebach pacjentów cierpiących na nowotwory, które uwydatniły się w okresie pandemii.

W spotkaniu uczestniczyli koordynatorzy opieki onkologicznej ze szpitali wojewódzkich i powiatowych, dyrektorzy tych jednostek, przedstawiciele Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia i wiodącego wojewódzkiego ośrodka onkologicznego - Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie.

Honorowym gościem wydarzenia było Ogólnopolskie Stowarzyszenie Koordynatorów Opieki Onkologicznej „ON-KO”, reprezentowane przez prezes dr Elizę Działach i wiceprezes Jadwigę Dziurkowską-Wolny.

Na spotkaniu przedstawiona została droga i osoby zaangażowane we wzorcowe prowadzenie pacjenta przez szybką ścieżkę terapii onkologicznej w ramach tzw. katy DILO oraz rola, zadania i odpowiedzialność koordynatora takiej opieki.

Pakiet onkologiczny działa od 2015 r. i zapewnia pacjentom kompleksową opiekę na kolejnych etapach choroby. Dzięki wyodrębnieniu osobnej kolejki oczekujących w ramach karty DILO nie wydłuża się czas oczekiwania do specjalisty innych pacjentów, a świadczenia w ramach tej diagnostyki są nielimitowane. Karta DILO pełni rolę skierowania i towarzyszy choremu na każdym etapie leczenia. Może zostać wystawiona pacjentowi, u którego nowotwór jest podejrzewany lub już zdiagnozowany i umożliwia szybką ścieżkę diagnostyki i leczenia. Karta zawiera diagnozę, udzielone świadczenia, plan leczenia i dane koordynatora.

Rolą koordynatora jest nadzorowanie procesu leczenia. Taka osoba dba o kompletność dokumentacji medycznej, udziela pacjentowi informacji o leczeniu, wspiera go w kontakcie z lekarzem prowadzącym i zapewnia taki przepływ informacji, aby leczenie dostosowane było do potrzeb pacjenta.

Poziom zaangażowania koordynatora opieki onkologicznej znacząco wpływa na ocenę prowadzącej jednostki w oczach pacjenta, dlatego spotkanie dotyczyło także nowego podejścia do organizacji opieki zdrowotnej, które przewiduje konsultowany obecnie projekt ustawy o jakości w ochronie zdrowia. Uwzględnia znaczącą rolę pacjentów w ocenie jakości placówek medycznych - NFZ oceni szpital przez pryzmat ich satysfakcji biorąc pod uwagę wskaźniki mówiące o komforcie pacjenta i jego ocenie usługi medycznej, sposobie traktowania czy komunikacji podczas pobytu w szpitalu.


Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie