20 stycznia w Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie prof. Łukasza Szumowskiego Ministra Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej z Ministrem Zdrowia Republiki Federalnej Niemiec panem Jensem Spahnem. Spotkanie w Warszawie odbyło się z inicjatywy strony niemieckiej. Udział w spotkaniu wziął również Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia dr Waldemar Kraska.

Jak poinformował resort zdrowia, głównym tematem spotkania było przedstawienie przez Ministra Zdrowia RFN priorytetów w zakresie ochrony zdrowia podczas przewodnictwa Niemiec w 2020 r. w Radzie Unii Europejskiej. Niemcy półroczne przewodnictwo w Radzie UE obejmą od lipca 2020 r. Należy mieć również na uwadze, że są one pierwszym z państw obejmującym przewodnictwo w ramach trio wraz z Portugalią i Słowenią, w ramach którego wyznaczane są długofalowe cele i przygotowywany wspólny program tematów i ważnych spraw, którymi Rada będzie się zajmować przez najbliższe 18 miesięcy.

Ministrowie podczas spotkania omówili także najważniejsze tematy z zakresu bieżącej, polsko-niemieckiej współpracy w dziedzinie ochrony zdrowia. Istotnymi punktami rozmów były kwestie uznawania dyplomów polskich uczelni medycznych w Niemczech, a także temat realizacji umowy ramowej między RP a RFN o współpracy transgranicznej w ratownictwie medycznym.


Źródło: Ministerstwo Zdrowia