Cztery kliniki będą w tym roku realizatorami programu polityki prozdrowotnej „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta Sosnowca w latach 2017-2020”. W sumie 41 par będzie mogło liczyć na dofinansowanie procedury in vitro przez gminę Sosnowiec.

Jak poinformował Urząd Miejski w Sosnowcu, w tym roku na ten cel przeznaczono 200 tys. zł. To już trzecia edycja programu, z którego skorzystało do tej pory kilkadziesiąt par, z których kilka doczekało się potomstwa.

- Patrząc na efekty realizacji programu leczenia niepłodności, nie zastanawialiśmy się długo, bo widać od razu, że warto go kontynuować. Zależy nam na ograniczeniu zjawiska niepłodności i bezdzietności wśród mieszkańców Sosnowca - podkreśla Arkadiusz Chęciński, prezydent miasta.

Program obejmuje dofinansowanie do wysokości 80 proc. kosztów (łącznie nie więcej niż 5.000 zł) co najmniej jednej procedury zapłodnienia pozaustrojowego. Różnicę pomiędzy całkowitym kosztem procedury a dofinansowaniem ponoszą pacjenci. Maksymalna liczba zabiegów, do których przysługuje dofinansowanie to 3 zabiegi. Koszty ewentualnych kolejnych zabiegów ponoszą pacjenci.

Program zakłada możliwość dofinansowania do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego dla par, które mają potwierdzenie przeprowadzenia pełnej diagnostyki przyczyn niepłodności, udokumentują potwierdzenie trwałego uszkodzenia uniemożliwiającego naturalną koncepcję lub też są po roku bezskutecznego leczenia zachowawczego lub chirurgicznego.

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizatorów programu wybrano cztery kliniki: Invi med -T. sp. z o.o., Gyn Centrum Clinic sp. z o.o., Centrum BOCIAN sp. z o.o. sp. k., Centrum Medycyny Rozrodu ARTVIMED.


Źródło: Urząd Miejski w Sosnowcu